PENFIELD

ONE TEAM WE ARE

Luật sư giỏi không chỉ là người dự trù được mọi rủi ro hay có đủ năng lực, mà là người tận tâm đặt mình vào vị trí của bạn, giúp bạn vượt qua nghịch cảnh” – Ralph Waldo Emerson.

Với mỗi khách hàng, là một tập thể các Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng vốn hiểu biết sâu rộng, Penfield lựa chọn tôn chỉ “Đội ngũ cùng chí hướng” – “One Team We Are” – mang ý nghĩa về một tinh thần làm việc dấn thân, luôn sẵn sàng đồng hành với từng khách hàng để tìm kiếm những giải pháp khả thi trên nguyên tắc cân bằng lợi ích và tuân thủ pháp luật.

Với mỗi đồng nghiệp, những dâu bể thời đại đòi hỏi mỗi tập thể phải biết tự nâng cao năng lực cho chính mình, “One Team We Are”, vì vậy là tôn chỉ hành động cho những người đứng đầu của Penfield, luôn coi mình là người đồng hành tận tâm, người dẫn đường tận tụy, sẵn sàng tạo điều kiện cho những Luật sư trẻ nuôi dưỡng niềm thiết tha với con đường mà mình đã chọn lựa.

“ONE TEAM WE ARE”, trước khi là những Luật sư – chúng tôi là những người bạn. Mang theo tinh thần đó, Penfield trân trọng sự lựa chọn và tin tưởng của từng khách hàng, từng đối tác, từng đồng nghiệp.

PENFIELD TEAM