Trang tin

Cập nhật văn bản
04
Th5

TRANH CÃI XOAY QUANH QUY ĐỊNH TRÍCH 20% QUỸ ĐẤT XÂY NHÀ Ở XÃ HỘI

Trong suốt thời gian qua, đã và đang có rất nhiều tranh cãi xoay quanh quy định trích 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây...
Đọc thêm
05
Th4

TIỀM ẨN RỦI RO, CÁC NGÂN HÀNG KIỂM SOÁT CHẶT HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Việc mở cửa trở lại nền kinh tế đã khiến cho nhu cầu tín dụng của thị trường bất động sản tăng mạnh trong những tháng đầu năm. Theo đó,...
Đọc thêm
11
Th2

SIẾT CHẶT CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ XÂY DỰNG, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI

Ngày 28/01/2022 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP (“Nghị định 16”) thay thế cho Nghị định 139/2017/NĐ-CP (“Nghị định 139”), bao gồm quy định về...
Đọc thêm
25
Th1

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHỈ CÒN 8% TRONG NĂM 2022

Nhằm phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh thích ứng với đại dịch Covid-19, ngày 11/01/2022 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị...
Đọc thêm
09
Th4

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT NHÀ Ở 2014

Ngày 26/3/2021 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và...
Đọc thêm
1 2 3 8