BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM – CHUYÊN TRANG DOANH NHÂN & PHÁP LUẬT

Chuyên Trang Doanh Nhân & Pháp Luật – là một ấn phẩm của báo Pháp Luật Việt Nam, cung cấp các tin tức chính xác trên nhiều lĩnh vực đời sống, đặc biệt là các lĩnh vực Pháp luật, Tài chính, Chuyện doanh nhân Việt,…

Penfield và Báo pháp luật Việt Nam hợp tác trong việc trao đổi và nghiên cứu các vấn đề pháp luật đa dạng, hữu ích cho đời sống.