TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Pháp lý về tài chính doanh nghiệp – bí mật tư duy của những kẻ khổng lồ trong kinh doanh

Bất kỳ một nhà đầu tư nào tham gia vào thị trường cũng quan tâm đến việc thu hút nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Một trong các kênh huy động vốn phổ biến hiện nay là vay vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác. Trong đó, vấn đề điều kiện cấp tín dụng, cơ cấu vốn vay, quản lý dòng tiền, đăng ký giao dịch bảo đảm, đánh giá khung pháp lý và rủi ro tài chính cho các gói tài trợ dự án, tài trợ thương mại quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Luật sư của Penfield với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề pháp chế và giữ vị trí cán bộ pháp chế cao cấp tại hệ thống ngân hàng lớn tại Việt Nam, do đó rất am hiểu và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ngoại hối, huy động tài chính, vốn vay; phát hành các chứng chỉ, công cụ huy động vốn hiệu quả đối với đặc thù từng dự án. Penfield tự tin là đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, đảm bảo xây dựng các giải pháp pháp lý phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của từng khách hàng.

Các dịch vụ tư vấn bao gồm:

  • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án như hạ tầng, xây dựng, bất động sản;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm;
  • Tư vấn xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
  • Tư vấn về bảo hiểm vốn vay và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tài chính;
  • Tư vấn cơ cấu nợ. đảm bảo các giao dịch mua bán nợ.