GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

Giải quyết xung đột bằng pháp luật: công bằng, văn minh, an toàn và đảm bảo bí mật của doanh nghiệp

Một hiện thực tất yếu mà nhà đầu tư phải va chạm khi tiến hành đầu tư kinh doanh là các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ với đối tác/khách hàng. Các tranh chấp này thường dễ phát sinh khi có xung đột về lợi ích của các bên tham gia, nguyên nhân chủ yếu là do một trong các bên hoặc nhiều bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đã thỏa thuận. Việc hạn chế và giải quyết tranh chấp thương mại ổn thỏa sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, làm cho hoạt động kinh doanh, đầu tư an toàn, có hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, việc xử lý tranh chấp đúng cách có thể giúp doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ phá sản hoặc thiệt hại nặng về kinh tế.

Penfield sẵn sàng là người bảo vệ, tấm khiên vững chắc cho Khách hàng khi phát sinh các tranh chấp nói trên. Các dịch vụ Penfield cung cấp bao gồm tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp thông qua một trong các phương thức giải quyết tranh chấp: thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án, cụ thể như sau:

  • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại với mục tiêu đảm bảo quyền & lợi ích hợp pháp của khách hàng;
  • Đại diện cho Khách hàng làm việc trực tiếp với đối tác đang có tranh chấp để tìm kiếm thỏa thuận chung, đàm phán điều kiện giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng/hòa giải;
  • Tư vấn phương án giải quyết, đại diện cho Khách hàng triển khai các thủ tục tố tụng tại cơ quan tài phán (Trọng tài, Tòa án nhân dân..) nếu các Bên quyết định giải quyết tranh chấp tại cơ quan tố tụng có thẩm quyền;
  • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam
  • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.